Artykuły

Sortuj według

Stopy metryczne jako jednostki kształtujące przebieg utworu fortepianowego

Numer 55 (4/2022), s. 5-37
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.014.18103