Arkadiusz Kołoś

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

Artykuły

Sortuj według

Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miejskiego transport szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 9-20
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.001.6299

Connecting airports with cities. Perspectives of air-rail links development in central Europe

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 130, s. 107-129
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.023.0664

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 31-44
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.016.10141

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 30 marca 2018

Regionalizacja jako czynnik zmian w ofercie przewozowej kolei w Polsce na przykładzie czterech województw

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (4), s. 37-50
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.021.8027

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185

The influence of COVID-19 on regional railway services in Italy and Poland

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 40-45
Data publikacji online: 15 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.006.12104

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

,
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.016.10141

SPRAWOZDANIA

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (15-16.10.2020 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 78-79
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

NOTATKI NAUKOWE

25 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG: 1993-2018 – powstanie, działalność i trudności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 80-87
Data publikacji online: 30 marca 2018