Jakub Taczanowski

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

Artykuły

Sortuj według

Ocena systemu transportowego gminy suburbialnej na przykładzie Konopisk (powiat częstochowski)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 31-43
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.014.7488

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 31 marca 2017

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), s. 5-6
Data publikacji online: 7 listopada 2016

Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miejskiego transport szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 9-20
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.001.6299

Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy środkowej i zachodniej

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 105 – 125
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.006.5131

Connecting airports with cities. Perspectives of air-rail links development in central Europe

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 130, s. 107-129
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.023.0664

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 31-44
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.016.10141

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2021

The influence of COVID-19 on international and long-distance passenger rail transport. The cases of Italy and Poland – the first observations

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 14-19
Data publikacji online: 15 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.002.12100

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (2), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2022

Regionalizacja jako czynnik zmian w ofercie przewozowej kolei w Polsce na przykładzie czterech województw

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (4), s. 37-50
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.021.8027

The influence of COVID-19 on regional railway services in Italy and Poland

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 40-45
Data publikacji online: 15 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.006.12104

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

,
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.016.10141

Nowe sieci tramwajowe we Włoszech jako próba odpowiedzi na wyzwania transportowe w miastach

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 57-74
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.023.15739

SPRAWOZDANIA

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (15-16.10.2020 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 78-79
Data publikacji online: 31 grudnia 2020