Artykuły

Sortuj według

Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 65–72
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.023.0490

Sprawozdania i recenzje

„Funkcje muzeum współcześnie”, Malbork 25.10.2012 - relacja z konferencji

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 289–292
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.020.1342

Dorota Ilczuk Ekonomika kultury – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 301–304
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.023.1345