Sprawozdania i recenzje

Sortuj według

Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 297–300
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.022.1344