CV:

Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Informacje o autorze:

Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły

Sortuj według

Użytkownicy nowych mediów i ich strategie wobec globalnych koncernów medialnych

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 4 , s. 337–350
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.028.1587

Logo as a Tool of European Union Countries’ Destination Branding

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 597-626
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.033.14576

Google dla edukacji. Beneficja i zagrożenia dla oficjalnego systemu

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 29–42
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.003.8495