Informacje o autorze:

http://www.jankreft.pl/

Artykuły

Sortuj według

Luka niedoboru a media publiczne – szanse i zagrożenia

Tom 4, Numer 3, s. 181-191
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.009.6296

Schyłek tradycyjnego dziennikarstwa prasowego a nowa logika mediów

Tom 59, Numer 2 (226), s. 314–325
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.021.5425

Opcje strategiczne mediów publicznych - doświadczenia Polskiego Radia Gdańsk SA

Tom 3, Numer 1, s. 1-19
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.001.3576

Koopetycja nowomedialna: między odbiorcą-twórcą a organizacją

Tom 1, Numer 3, s. 151–165
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.010.2887

Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników

Tom 14, Numer 4 , s. 351–360
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.029.1588

Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Tom 19, Numer 2, s. VII-X
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Władza algorytmów mediów – między reifikacją a rynkiem

Tom 19, Numer 1, s. 11–28
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.002.8494

Fake News: Possibility of Identification in Post-Truth Media Ecology System

Tom 7, Numer 3, s. 133-142
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.009.11120