Informacje o autorze:

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów

Artykuły

Sortuj według

Mediatyzacja przez aplikatyzację. Mobilna hybrydyzacja, wielozadaniowość i współdzielenie

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 49–59
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.004.3142

Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych w obliczu personalizacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 56–72
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.006.2855

Typologie innowacji medialnych

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 4 , s. 361–372
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.030.1589

Family digital well-being: The prospect of implementing media technology management strategies in Polish homes

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 67-80
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.004.16112