Artykuły

Sortuj według

Przepisy prawa miejskiego a wybory władz w Knyszynie (XVI – pocz. XVIII w.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 109–131
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.009.1464

Stosunek marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego do dziesięcin. Przyczynek do dziejów sporu o dziesięciny na Mazowszu w latach pięćdziesiątych XVIII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 17-33
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.002.15250

Recenzje

Recenzja książki Anny Krochmal Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016, 620 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 111-115
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10747