Artykuły

Sortuj według

A Selection of Events in German Legal History in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 257–258
Data publikacji online: 19 września 2016

Kronika naukowa za rok 2013

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Germany in 2013 (a Few Aspects)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 659–661
Data publikacji online: 12 maja 2015

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Legal Historical Events in Germany in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 163-166
Data publikacji online: 31 października 2017