Jacek Goclon

CV:

Wrocław

Artykuły

Sortuj według

Rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 13 X 1935–15 V 1936 Pierwszy gabinet powołany w dobie obowiązywania Konstytucji kwietniowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 547–566
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.028.6328

Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 149–178
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.011.1466

Recenzje

Recenzja książki Andrzeja Nowaka, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, 603 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 421-428
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.10944

Recenzje

Recenzja monografii Michała Klimeckiego Sowietyzacja Polski w 1920 roku. Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 339

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 621-626
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.031.11649