Artykuły

Sortuj według

Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie  dla rozwoju kompetencji matematycznych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 23–33
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.014.3803

Specyficzne typy reprezentacji umysłowych: reprezentacje linearne

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 17-22
Data publikacji online: 2008

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Educational Neuroscience of Mathematics, 3–4 października 2014, Tybinga, Niemcy

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 109-113
Data publikacji online: 18 czerwca 2015

Czym jest liczba?

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 1–10
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843895RK.13.001.1348

Sprawozdania i recenzje