Artykuły

Sortuj według

Zdeněk Hájek – czeski (morawski) historyk dziejów Polski

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.021.1197

Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 99-111
Data publikacji online: 2009

Polsko‑Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych Polsko‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 13-22
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.002.12343

Kronika naukowa

Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 187–193
Data publikacji online: 15 września 2014