Artykuły

Sortuj według

Polska emigracja niepodległościowa w Tel Awiwie po drugiej wojnie światowej (1945–1948)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 99-120
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.007.6249

Polskie groby żołnierskie na Malcie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 593–608
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.029.5226

Profesor Wojciech Rojek (1954–2015). Wspomnienie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 7-12
Data publikacji online: 18 marca 2016

Memorandum of the World Confederation of General Zionists (European Office) in the Matter of the Organisation of Illegal Jewish Immigration to Palestine, 1947

Studia Judaica, 2014, Nr 2 (34), s. 163-175
Data publikacji online: 15 grudnia 2014

Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 113-125
Data publikacji online: 2009

Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 379–386
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.024.1200

Soplicowo nad Jarkonem. Próba portretu zbiorowego polskich uchodźców wojennych w Tel Awiwie (1940−1948)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 29-51
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.004.13797

Polscy uchodźcy wojenni internowani w Palestynie w świetle „Kroniki Mazryjskiej”

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, First-view, Tom XXXII,
Data publikacji online: 29 września 2023

Teksty funeralne jako źródło historyczne. Przyczynek do biografii Aleksego Wdziękońskiego, konsula RP w Jerozolimie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 125-143
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.9983

Kolekcja Czesława Horaina w zbiorach Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie jako źródło do badań nad dziejami Polaków w Ziemi Świętej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 239–258
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.011.13323

Studies in Jewish History and Culture

The Jewish Autonomous Oblast in the USSR in the Documents of the British Foreign Office (1952–1958)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 105-120
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.010.12233

List do redakcji

Postscriptum do artykułu o polskich grobach żołnierskich na Malcie

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 657–660
Data publikacji online: 14 września 2018

Recenzje

Yitzhak Teutsch, The Cyprus Detention Camps: The Essential Research Guide, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2019, ss. XX, 361.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 224-228
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.011.12925