Artykuły

Sortuj według

Reviews

Kronika naukowa

V Krakowskie Spotkania Starożytnicze 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 179–182
Data publikacji online: 15 września 2014

Sprawozdanie z IV starożytniczej wyprawy naukowej do Włoch pt. „Starożytne lacjum i jego mieszkańcy” (20 października –1 listopada 2013 roku)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 767–776
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z wyprawy naukowo-badawczej „Dziedzictwo starożytnych kultur Sycylii” (16–27 października 2012 roku)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 305–312
Data publikacji online: 25 listopada 2013