Artykuły

Sortuj według

Świat w informacji dziennikarskiej – informacja czy interpretacja. Analiza językoznawcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 350–363
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.019.1381