Artykuły

Sortuj według

Media i szkolnictwo dziennikarskie na Łotwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 382–389
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.024.7304

Media w Islandii. Ogólna charakterystyka

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 3 (219), s. 507–516
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.029.2363

Kształcenie dziennikarzy w Islandii. Teoria i praktyka

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 380–388
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.021.1383

Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 169-182
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.030.12048

Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 1, s. 15-27
Data publikacji online: 19 czerwca 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.002.10773

Media za granicą

Rynek medialny i kształcenie dziennikarzy w Norwegii

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 747-757
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.043.10401

Kronika

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 187-190
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013