Artykuły

Sortuj według

Five New Spathidiids (Ciliophora: Haptoria) from Caribbean Tank Bromeliads

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 159–194
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.015.1596