Artykuły

Sortuj według

Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu Św. Piotr ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 123–136
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.14.008.3206

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.021.10076

Recenzje

Recenzje/Reviews

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 235–242
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.028.13083