Artykuły

Sortuj według

Dziedziczka Imperium Rosyjskiego Anna Iwanowna 1730–1740

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 201–216
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.015.2256

Cerkiew prawosławna w reformach Piotra Wielkiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 283-298
Data publikacji online: 2011

In memoriam

Profesor Henryk Olszewski (1932–2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 169-173
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.011.15259