Paweł Kretowicz

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

Artykuły

Sortuj według

Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (4), s. 30-48
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.021.6319

Geographical distribution of poverty In Poland

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 130, s. 43-54
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.019.0660