Artykuły

Sortuj według

May contracts be entirely free? Some comparative remarks on various approaches to freedom of contract

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 59–67
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.004.2245

Czy prawo rzymskie pokonało kanał La Manche?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 43-53
Data publikacji online: 2008

Prawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 121-129
Data publikacji online: 2011

Kronika wydarzeń naukowych

Profesorowi Witoldowi Wołodkiewiczowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 441-449
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.055.114589

In memoriam

Profesorowi Januszowi Sondlowi (1937–2017) in memoriam.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 559–565
Data publikacji online: 16 lutego 2018