Artykuły

Sortuj według

Konstytucjonalizm rumuński w dwudziestoleciu międzywojennym (1923–1940)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 13-28
Data publikacji online: 18 marca 2016

The Amendment of August 1926 to the first Polish Constitution of the Second Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 317–322
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.022.2263

„Persony sądowi przynależące, jakie mają być”. Jurysta doskonały na podstawie wybranych dzieł dawnych polskich pisarzy-prawników

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 51-62
Data publikacji online: 2011

Sprawa karna SS-Oberscharführera Franza Langnera, członka załogi KL Auschwitz, przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie (1949–1952)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 223–237
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.009.10670