Artykuły

Sortuj według

Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 121-132
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.008.6619

Wspomnienia o Profesorze Michale

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 365–368
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.020.2261

Sub auspiciis imperatoris

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 207-212
Data publikacji online: 2008

Hrabia profesor. Szkic z dziejów krakowskiego konserwatyzmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 29-35
Data publikacji online: 12 grudnia 2011

Kronika wydarzeń naukowych

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji „Łączą nas źródła” w dniu 19 września 2019 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 101-103
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.008.11774