Artykuły

Sortuj według

Radioodbiornik – towarzysz codzienności. O „morning show” w ujęciu diachronicznym

Tom 58, Numer 1 (221), s. 151–166
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.012.3150

“Nothing but the best is good enough for the young.” Dilemmas of the Translator of Children’s Literature

Issue 22-23/2009-2010 - Translating Fairy Tales, s. 227–248
Data publikacji online: 4 marca 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.012.0866

Prezentacje

„Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci”, czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej

Numer 22-23 - Baśń w przekładzie, s. 259-282
Data publikacji online: 2011