Artykuły

Sortuj według

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 11-23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.001.0327