Artykuły

Sortuj według

Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle Rekomendacji M

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 189-201
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.011.0337