Artykuły

Sortuj według

Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w.: propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych

Zeszyt 4, s. 487–508
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.025.6325

Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 roku)

Tom 7, Zeszyt 1, s. 133–145
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.009.2250

O reformie prawa miejskiego w XVI wieku. Ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji

Tom 6, Zeszyt 3, s. 229–245
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.013.1607

Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w statutach litewskich

Tom 3, s. 131-143
Data publikacji online: 2011

Beneficjenci indywidualnych zwolnień podatkowych w miastach w dobie jagiellońskiej

Tom 5, Zeszyt 1, s. 13-25
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.004.0905

Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century): A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material

Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 85–110
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.033.9121

Familiäre Vermögensrechte kontra Veräußerungsfreiheit vor dem Hintergrund der ältesten Stadtbücher von Krakau und Görlitz (Aufzeichnungen aus den Jahren 1300–1343)

Zeszyt 4, s. 449–468
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.038.9480

Sesja naukowa „Sejm I Rzeczypospolitej – Parlament Wielu Narodów a europejskie reprezentacje stanowe”, Warszawa 27 kwietnia 2018 r.

Zeszyt 4, s. 591–593
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.045.9487

II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Zeszyt 4, s. 595–597
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.046.9488

Konferencja „Internationale Tagung zur mittelalterlichen Schriftlichkeit. Stadtbücher – Die Erforschung kommunalen Handelns im Spiegel administrativer Schriftlichkeit”, Zgorzelec/Görlitz 6–8 września 2018 roku

Zeszyt 4, s. 599–603
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.047.9489

Kronika wydarzeń naukowych

“Legal Heritage Lab” at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University

Zeszyt 1, s. 143-144
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.007.17307

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2021/2022

Zeszyt 4, s. 621-624
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.044.16741

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2020/2021

Zeszyt 4, s. 611-615
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.053.14479

Report from the Webinar “Difficult Heritage: the Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918–1939)” – 7 October 2021

Zeszyt 4, s. 617-619
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.055.15235

Kronika wydarzeń naukowych

Recenzje

Monografia procesu kryminalnego w miastach małopolskich doby nowożytnej (M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, 620 s.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2979)

Tom 7, Zeszyt 4, s. 653–658
Data publikacji online: 12 maja 2015

Adam Moniuszko, Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Campidoglio, Warszawa 2013, 364 s. Krótkie omówienie nowej monografii

Tom 6, Zeszyt 3, s. 309–312
Data publikacji online: 28 marca 2014

Najstarsze rachunki przemyskie (1472–1510). Opracowanie i wydanie Anna Łosowska i Michał Schmidt. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019, stron 252 + aneks

Zeszyt 1, s. 119–120
DOI 10.4467/20844131KS.21.008.13275

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła. Wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, stron 679

Zeszyt 1, s. 121–122
DOI 10.4467/20844131KS.21.009.13276

Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss.

Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10748

Recenzje

Omówienia, recenzje, rozbiory

Uwagi nad książką Marcina Starzyńskiego Krakowska rada miejska w średniowieczu

Tom 5, Zeszyt 3, s. 287-293
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.022.0923

Inne