Kinga Korniejenko

Artykuły

Sortuj według

The possibility of using multi-criteria methods as innovative tools for supporting postgraduate education

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 4-M (26) 2015, s. 69-80
Data publikacji online: 22 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.368.4859

Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 49-64
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.004.0330