Artykuły

Sortuj według

Znaczenie autorstwa wytworów intelektualnych w szkole w zależności od koncepcji edukacji

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 87-103
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.018.7578

Rola norm społeczno-moralnych w zarządzaniu szkołą. Kwestia poszanowania własności intelektualnej w szkole

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 123-129
Data publikacji online: 2009

Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 153-187
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.010.0336