Artykuły

Sortuj według

Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 153-187
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.010.0336

Sfera publiczna i praktyka zarządzania mediami na przykładzie portalu internetowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 81–95
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.006.8716