Artykuły

Sortuj według

Od Thatcher do Browna: polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979–2010)

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 37-48
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.003.0329