Artykuły

Sortuj według

Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 137-151
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.009.0335

Economization, (Post)Humanization, and Technologization: Perspectives of School Organization Management

International Journal of Contemporary Management, 2019, Numer 18 (3), s. 27-51
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.19.009.11752