Artykuły

Sortuj według

Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 25-35
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.002.032