Artykuły

Sortuj według

Polityka informacyjna władz lokalnych w zakresie możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 125-140
Data publikacji online: 2010

Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 25-35
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.002.032