Artykuły

Sortuj według

Model kariery akademickiej w Stanach Zjednoczonych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 87-96
Data publikacji online: 2009

Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 273-284
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.023.2767

Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 63-76
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483

Are projects changing public servants into projectarians? Projectification’s influence on employees in the Polish public sector

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(2), s. 63-83
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.018.8542

Sprawozdania

Dokąd zmierza nauka o zarządzaniu projektami? Relacja z IRNOP 2011 Research Conference, EURAM 2011 oraz EDEN Doctoral Seminar on Perspectives on Projects

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 79-88
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.017.0484