Artykuły

Sortuj według

Wdrażanie Powszechnego Modelu Oceny CAF (Common Assessment Framework) w urzędach administracji publicznej – spojrzenie konsultanta

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 41–53
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.014.0481