Artykuły

Sortuj według

Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu – doświadczenia Urzędu Miasta Częstochowy

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 55-61
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.015.0482

Proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta na podstawie doświadczeń Urzędu Miasta Częstochowy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 343–352
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.028.1428