Artykuły

Sortuj według

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. Aneksy, przeglądy

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 240-249
Data publikacji online: kwiecień 2013

Koniec mitu. Ameryka emigrantów lat osiemdziesiątych

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 370-381
Data publikacji online: 19 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.008.1766

Żydówki w relacjach Polek   więzionych w KL Ravensbrück

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, s. 435-450
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.030.8354

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Świat nieprzedstawiony. Ameryka w literackich świadectwach II emigracji

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 67–81
Data publikacji online: 9 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.005.3701

Kobieta w powieściach polskich ideologów ruchu nacjonalistycznego

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 3, s. 285–301
Data publikacji online: 22 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.026.2926

Literatura i jej sąsiedztwa

„Czy świadek szuka zemsty?” Świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 346–359
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.023.7916

Recenzje

Pośród panów i górali, pomiędzy literaturą a etnografią  (Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, Wydawnictwo MG, Warszawa 2013)

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 197–201
Data publikacji online: 17 czerwca 2014