Artykuły

Sortuj według

„Czasem prawda nie będzie podobna do wiary”. Uwagi o wyższości prawdopodobieństwa nad prawdą w estetyce oświecenia

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 128-136
Data publikacji online: 2011

Jak Świderski tłumaczył Merciera. Olind i Sofroni

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 15-27
Data publikacji online: kwiecień 2012

„Nie złodziej, lecz sprawny”. Uwagi o językowym odwróceniu wartości w satyrach Ignacego Krasickiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 33-43
Data publikacji online: październik 2012

Wanda, królowa sarmacka – próba epopei

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 5-17
Data publikacji online: kwiecień 2013

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

O czym jest Pijaństwo Ignacego Krasickiego?

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.001.1747