Artykuły

Sortuj według

Włoskie wędrówki literackie

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 212-223
Data publikacji online: 2011

Dokąd zmierza Piotr Niewiadomski – o bohaterze Soli ziemi Józefa Wittlina w kontekście mityczno-rytualnym

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 65-79
Data publikacji online: kwiecień 2012

Olgi Tokarczuk gra w mit. Anna In w grobowcach świata

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 114-124
Data publikacji online: 1 października 2012

Taniec z obecnym i przeszłym (Jerzy Kronhold Epitafium dla Lucy)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 147-154
Data publikacji online: kwiecień 2013

Gra w ludowe. Czy kultura ludowa dziś inspiruje? Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 401–404
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.031.13250

Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

,
Data publikacji online: 14 maja 2019

The Known and the Unknown Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue,
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.012.11089

Where Is Piotr Niewiadomski Headed? The Protagonist of The Salt of the Earth in a Mythic-Ritual Context

Konteksty Kultury, 2018, Special Issue, s. 3-19
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.020.9722

Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 133-134
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.011.12445

Europa Środkowa dzisiaj

Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 163-165
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Koncepcje Europy Środkowej w Międzymorzu Ziemowita Szczerka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 249-260
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.024.11250

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 1–3
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.001.10656

Herbert znany i nieznany

Herbert znany i nieznany – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 1-3
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Powroty do Tadeusza Nowaka – dwudziestopięciolecie śmierci pisarza

„Wszystko jest powtórzone na jednym ostrzu noża”. O doświadczeniu utraty w Przebudzeniach Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 346–359
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.019.6758