Artykuły

Sortuj według

Czy żart reklamy jest wart? – perspektywa odbioru reklam humorystycznych

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 214-226
Data publikacji online: kwiecień 2013