Artykuły

Sortuj według

Grupy Wymiany Doświadczeń jako przykład zastosowania benchmarkingu w doskonaleniu usług sektora kultury w miastach

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 39–49
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.021.0488