Artykuły

Sortuj według

Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 65–72
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.023.0490