CV:

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuły

Sortuj według

Pokora dokumentalisty. Wojciech Jagielski o niepoznawalnej Afryce

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 39-53
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.003.5081

Literackie podróże po Rosji Jacka Hugo-Badera

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 125-137
Data publikacji online: październik 2012

Ponadczasowość teorii reportażu literackiego według Ryszarda Kapuścińskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 9-22
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.002.15332

Dom z dwiema wieżami Macieja Zaremby Bielawskiego jako „arcypolska opowieść reporterska napisana po szwedzku”

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 430-447
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.032.14319

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 97-113
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.007.7272

Recenzje

Literatura gorszego Boga? Antologia polskiego reportażu XX wieku

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 3, s. 324–329
Data publikacji online: 22 grudnia 2014