Artykuły

Sortuj według

Meandry myślenia o prawdzie

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 138-147
Data publikacji online: październik 2012

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 175-187
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.008.6686

Studia i rozprawy

Elementy filozofii pedagogiki u Stanisława Karpowicza

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 209-220
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.011.6675

Subdyscypliny pedagogoki

Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe w polskiej myśli pedagogicznej – analiza wybranych problemów

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 83-93
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.005.7028