Artykuły

Sortuj według

Nasze dwudziestolecie 1989–2009

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 5-11
Data publikacji online: 2011

Literatura jako model kultury

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 148-53
Data publikacji online: październik 2012

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Poetyka nostalgii w później twórczości Jana Józefa Szczepańskiego

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 1, s. 104–114
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.008.1754