Artykuły

Sortuj według

Multicriteria diagnosis of synchronous machine using the welch method

Czasopismo Techniczne, 2015, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (8) 2015, s. 343-352
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.054.3854

Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania)

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 189-205
Data publikacji online: październik 2012

Anisotropic Properties of dynamo Steel Sheets

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 3-E 2016, s. 115-126
Data publikacji online: 29 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.270.6069

Wokół teorii, genologii i krytyki

Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 164–189
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.011.1757