Dorota Pilarz

Artykuły

Sortuj według

O dydaktyzmie Powieści wschodnich Ignacego Krasickiego

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 137-149
Data publikacji online: 2011

O stylu Powieści wschodnich Ignacego Krasickiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 28-38
Data publikacji online: kwiecień 2012