Informacje o autorze:

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ

Artykuły

Sortuj według

World Literature as a Non-Place

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019: World Literature, s. 119-136
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.022.11463

Herbaczewski – Mickiewicz. Sprawa gwałtu

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 39-50
Data publikacji online: kwiecień 2012

O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 81–90
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.024.2825